3,1415926535897932385...

 • Запис дійсних чилел в Java:
  1.2
  3.14
  1.2E8
  
  В останньому прикладі 1.2E8 = 1.2 · 108

 • Типи даних Java для операцій з дійсними числами

  типвідносна точністьвіддорозмір в пам'яті
  float~10-7-3.4·10+38-3.4·10+384 байти (32 біти)
  double~10-16-1.8·10+308+1.8·10+3088 байт (64 біти)

 • Детальніше про стандарт IEEE 754
 • Більше про представлення дійсних чисел у пам'яті комп'ютера тут


 • Ідея
  Отже,