Мережа

 • Навіщо нам працювати з мережею?
 • Socket

 • Socket - це один із кінців двостороннього комунікаційного каналу між двома програмами, що мають доступ до мережі.

  Definition: A socket is one endpoint of a two-way communication link between two programs running on the network."
  Socket є комбінацією IP-адреси (ідентифікує конкретний комп'ютер у мережі) та номера порту (розрізняє потоки місцепризначення в межах комп'ютера).
  Це можна відобразити так: 64.104.137.58:80, де 64.104.137.58 – IP-адреса, а 80 – порт.

 • Зв'язок із "зовнішнім світом" (файлами, Інтернетом, ...)

 • "A stream can represent many different kinds of sources and destinations, including disk files, devices, other programs, and memory arrays." (потоки)

 • Уведення даних із зовнішнього світу:
     
  Постачання даних у зовнішньій світ:
     

  Отримання даних

 • крок перший - підключення пакета java.net:
  import java.net.*;
  
 • крок 2 - створення об'єкту типу Socket
  Socket cli = new Socket("127.0.0.1", 80);
  (IP-адресу 127.0.0.1 слід замінити адресою реального комп'ютера з програмою-сервером)
 • отримання даних від сервера: cli.getInputStream() - повертає потік типу InputStream, через який в програму надходитиме інформація з сокета
 • щоб перетворити ці дані на текст, "обгортаємо" отриманий потік в InputStreamReader:
  InputStreamReader is = new InputStreamReader( cli.getInputStream() )
 • При цьому знадобиться пакет java.io:
  import java.io.*;
  
 • Тепер можна працювати як з файлами (там був FileReader):
 • Не забуваємо про те, що як і при роботі з файлами, мережа може стати причиною помилок (немає зв'язку з сервером тощо).
  Тому доцільно обробити помилки, а не просто "позбавитися" від них через ключове слово throws:
      try {
        // код, що може викликати помилку
      } catch (Exception e) {
        System.out.println("Сталася помилка: "+e.getMessage());
      }
  

 • Діалог із сервером

 • щоб обмінятися із сервером, наприклад, числовими даними, "огортаємо" потоки, отримані від сокета через методи getInputStream() та getOutPutStream() у DataInputStream та DataOutputStream відповідно:
 • Як і раніше, не забуваємо про конструкцію try - catch або ключове слово throws для обробки можливих помилок

 • Повернутися